Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Start

PLEN
Jest to personalna strona asystenta Katedry Budownictwa Ogólnego mgr inż. Patryka Wolert. Strona ma charakter informacyjny i służy wyłącznie do kontaktu w celach dydaktycznych oraz naukowych. Głównym zadaniem strony jest ułatwienie przepływu informacji między asystentem a studentami.
Studentów uprasza się do regularnego przeglądania aktualności w odpowiednim dziale.
This is a personal website of General Construction Depatment's Assistant M.Sc. Eng. Patryk Wolert. The website is informative and is only used to contact for teaching and research purposes. The main task of the page is to facilitate the flow of information between the assistant and the students.
Students are requested to regularly review records in the appropriate section.