Godziny konsultacji / Consultation hours

PLEN

Wtorki 14:15 - 15:00

Niedziele zjazdowe 15:10 - 15:55

Tuesdays 14:15 - 15:00

Congress Sundays 15:10 - 15:55