Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
E: pwolert@zut.edu.pl.plT: +48 91 449 40 30
Pokój: 332ERoom: 332E
Katedra Budownictwa Ogólnego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Department of General Construction
Faculty of Civil Engineering and Architecture
West Pomeranian University of Technology Szczecin